Bandi oblieka

Jaroslav Svěcený

Jedného z najznámejších českých huslistov Jaroslava Sväteného oblieka módna značka Pánske obleky BANDI

Jeden z najvýznamnejších českých huslistov Jaroslav Svěcený sa zaslúžil o spopularizovanie vážnej hudby. Je držiteľom mnohých významných ocenení, napríklad Zlaté dosky prezidenta Českej republiky.