Bandi oblieka

Jaroslav Svěcený

Jeden z najvýznamnejších českých huslistov Jaroslav Svěcený sa zaslúžil o spopularizovanie vážnej hudby. Navyše je držiteľom mnohých významných ocenení, napríklad Zlaté dosky prezidenta Českej republiky.

Ďalšie osobnosti: