Na stiahnutie

Pánske obleky BANDI – logotyp
Download info: file ZIP
Stiahnuť logo BANDI VAMOS

Informácie pre obchodných partnerov

Ak riešite so spoločnosťou BANDI VAMOS s.r.o., majiteľom ochrannej známky BANDI, BANDI VAMOS obchodnú spoluprácu, napríklad o poskytnutí priestoru pre reklamu na vašu akciu oproti finančnému alebo vecnému plneniu, vlastník ochrannej známky BANDI, BANDI VAMOS, si vyhradzuje právo určenia kde, kedy a ako bude ochranná známka prezentovaná. Tieto náležitosti musia byť pri obchodnej spolupráci vždy upravené zmluvou. Bez riadne uzatvorenej zmluvy nie je možné ochrannú známku BANDI, BANDI VAMOS používať a prezentovať na žiadnej akcii.

Jedná sa napríklad o spoluprácu s:

producentmi filmov a seriálov
organizátormi športových podujatí
usporiadateľmi kultúrnych a spoločenských akcií – plesy, semináre, tanečné súťaže, tanečné školy a pod.

Informácie pre prevádzkovateľov internetových stránok

V prípade, že máte v úmysle prezentovať ochrannú známku BANDI, BANDI VAMOS na svojich internetových stránkach, napríklad v referenciách, požiadajte vopred o súhlas majiteľa ochrannej známky. V prípade, že uvediete ochrannú známku na svojej internetovej stránke bez vedomia majiteľa ochrannej známky, vystavujete sa riziku, že sa majiteľ ochrannej známky bude domáhať práv, vyplývajúcich zo Zákona č. 441/2003 Zb., o ochranných známkach.

V prípade udelenia súhlasu si majiteľ ochrannej známky BANDI, BANDI VAMOS vyhradzuje právo určenia formy, obsahu a spôsobu prezentácie referencie na externých internetových stránkach.