Bandi oblieka

Ladislav Špaček

Bývalý tlačový hovorca prezidenta Václava Havla sa do povedomia spoločnosti dostal predovšetkým vďaka propagácii spoločenskej etikety. Ladislav Špaček napísal tiež množstvo kníh a je usporiadateľ rôznych prednášok, napríklad o komunikácii s médiami.Zdroj: Magazín Best of

Foto: Robert Vano www.robertvano.cz
Publisher: Profesijný magazín Best of www.ibestof.cz