Bandi oblieka

Pavel Zuna

Pavel Zuna je šesťnásobným držiteľom ceny Týtý a jedným z najpopulárnejších televíznych moderátorov. Moderoval hlavné spravodajstvo TV Nova. Počas pôsobenia v TV Prima bol dokonca šéfredaktorom spravodajstva a súčasne uvádzal večerné televízne správy.

Zdroj: Magazín Best of

Foto: Robert Vano www.robertvano.cz
Publisher: Profesijný magazín Best of www.ibestof.cz

Ďalšie osobnosti: